Mã lớpTên lớpMônĐịa điểmSố buổi / tuầnHọc phíGiáo viên đã nhận lớp
C_07(Tiếng Việt) IB Biology HLIB Biology HLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_06(Tiếng Việt) IB Chemistry HLIB Chemistry HLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_05Pre IBIB Physics SLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_04IB FrenchScience TeacherQuận 102 buổi/tuần - 1,5h/buổiXem
C_03IB BiologyIGCSE Math 1Phú Nhuận2 buổi/tuần - 1,5h/buổiXem
Read more