Lớp mới

Mã lớpTên lớpMônĐịa điểmSố buổi / tuầnHọc phíGiáo viên đã nhận lớp
C_16(Tiếng Việt) IGCSE ScienceIGCSE ScienceQuận 21 buổi/tuần - 1.5 giờ/buổi - 15:30 - 17:00Xem
C_15IGCSE ChemistryIGCSE ChemistryDistrict 22 session/week - 1,5h/session- 17:00- 18:30 (Wed)/10:00- 11:30 (Sat)Xem
C_14Basic FinnishBasic FinnishDistrict 22 session/week - 1,5h/session- 18:00 - 19:30Xem
C_13SAT II Test PrepSAT II Test PrepDistrict 7Weekdays - 1,5h/session- 19:00- 20:30Xem
C_12(Tiếng Việt) SSAT Test PrepSSAT Test PrepQuận 23 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 18:30-20:00Xem
C_11(Tiếng Việt) SSAT Test PrepSSAT Test PrepQuận 22 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 17:00- 18:30Xem
C_10(Tiếng Việt) AP ChemistryAP ChemistryQuận 22 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 09:00- 10:30Xem
C_09(Tiếng Việt) IGCSE EnglishIGCSE EnglishQuận 22 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 18:30-20:00Xem
C_08(Tiếng Việt) EnglishEnglishQuận 22 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 15:30- 17:00Xem
C_07(Tiếng Việt) IB Biology HLIB Biology HLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
Mã lớpTên lớpMônĐịa điểmSố buổi / tuầnHọc phíGiáo viên đã nhận lớp
C_16(Tiếng Việt) IGCSE ScienceIGCSE ScienceQuận 21 buổi/tuần - 1.5 giờ/buổi - 15:30 - 17:00Xem
C_15IGCSE ChemistryIGCSE ChemistryDistrict 22 session/week - 1,5h/session- 17:00- 18:30 (Wed)/10:00- 11:30 (Sat)Xem
C_14Basic FinnishBasic FinnishDistrict 22 session/week - 1,5h/session- 18:00 - 19:30Xem
C_13SAT II Test PrepSAT II Test PrepDistrict 7Weekdays - 1,5h/session- 19:00- 20:30Xem
C_12(Tiếng Việt) SSAT Test PrepSSAT Test PrepQuận 23 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 18:30-20:00Xem
Read more