Lớp mới

Mã lớpTên lớpMônĐịa điểmSố buổi / tuầnHọc phíGiáo viên đã nhận lớp
C_07IB Biology HLIB Biology HLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_06IB Chemistry HLIB Chemistry HLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_05IBIB Physics SLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_04Teacher TrainingScience TeacherQuận 102 buổi/tuần - 1,5h/buổiXem
C_03IGCSEIGCSE Math 1Phú Nhuận2 buổi/tuần - 1,5h/buổiXem
C_02SSATSSAT Upper LevelQuận 72 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_01Science SubjectsBiology 9Quận 122 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
Mã lớpTên lớpMônĐịa điểmSố buổi / tuầnHọc phíGiáo viên đã nhận lớp
C_07IB Biology HLIB Biology HLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_06IB Chemistry HLIB Chemistry HLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_05IBIB Physics SLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_04Teacher TrainingScience TeacherQuận 102 buổi/tuần - 1,5h/buổiXem
C_03IGCSEIGCSE Math 1Phú Nhuận2 buổi/tuần - 1,5h/buổiXem
Xem thêm