Lớp mới

Mã lớpTên lớpMônĐịa điểmSố buổi / tuầnHọc phíGiáo viên đã nhận lớp
C_16IGCSE ScienceIGCSE ScienceDistrict 21 session/week - 1.5 hour/session - 15:30 - 17:00Xem
C_15IGCSE ChemistryIGCSE ChemistryDistrict 22 session/week - 1,5h/session- 17:00- 18:30 (Wed)/10:00- 11:30 (Sat)Xem
C_14Tiếng Phần Lan (Cơ bản)Basic FinnishDistrict 22 session/week - 1,5h/session- 18:00 - 19:30Xem
C_13SAT II Test PrepSAT II Test PrepDistrict 7Weekdays - 1,5h/session- 19:00- 20:30Xem
C_12SSAT Test PrepSSAT Test PrepQuận 23 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 18:30-20:00Xem
C_11SSAT Test PrepSSAT Test PrepQuận 22 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 17:00- 18:30Xem
C_10AP ChemistryAP ChemistryQuận 22 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 09:00- 10:30Xem
C_09IGCSE EnglishIGCSE EnglishQuận 22 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 18:30-20:00Xem
C_08EnglishEnglishQuận 22 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 15:30- 17:00Xem
C_07IB Biology HLIB Biology HLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
Mã lớpTên lớpMônĐịa điểmSố buổi / tuầnHọc phíGiáo viên đã nhận lớp
C_16IGCSE ScienceIGCSE ScienceDistrict 21 session/week - 1.5 hour/session - 15:30 - 17:00Xem
C_15IGCSE ChemistryIGCSE ChemistryDistrict 22 session/week - 1,5h/session- 17:00- 18:30 (Wed)/10:00- 11:30 (Sat)Xem
C_14Tiếng Phần Lan (Cơ bản)Basic FinnishDistrict 22 session/week - 1,5h/session- 18:00 - 19:30Xem
C_13SAT II Test PrepSAT II Test PrepDistrict 7Weekdays - 1,5h/session- 19:00- 20:30Xem
C_12SSAT Test PrepSSAT Test PrepQuận 23 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 18:30-20:00Xem
Xem thêm