Tầm nhìn – Sứ mệnh

Gia sư quốc tế - Tầm nhìn1. Tầm nhìn:

  • Nghiên cứu và phát triển việc dạy các môn học bằng tiếng Anh.
  • Trở thành dịch vụ gia sư hàng đầu giúp học viên bổ trợ kiến thức bằng tiếng Anh.
  • Luôn tìm tòi và sáng tạo các phương pháp giảng dạy và hệ thống giáo dục mới.

Gia sư quốc tế - Sứ mệnh2. Sứ mệnh:

  • Là cầu nối giữa người học và người dạy các môn học bằng tiếng Anh.
  • Nâng cao kiến thức và đảm bảo kết quả học tập của học viên.
  • Tạo nhiều cơ hội học bổng, du học và triển vọng nghề nghiệp cho học viên.

Gia sư Quốc tế

Mã lớpTên lớpMônĐịa điểmSố buổi / tuầnHọc phíGiáo viên đã nhận lớp
C_07IB Biology HLIB Biology HLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_06IB Chemistry HLIB Chemistry HLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_05IBIB Physics SLQuận 22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_04Teacher TrainingScience TeacherQuận 102 buổi/tuần - 1,5h/buổiXem
C_03IGCSEIGCSE Math 1Phú Nhuận2 buổi/tuần - 1,5h/buổiXem
Xem thêm