Tầm nhìn – Sứ mệnh

Gia sư quốc tế - Tầm nhìn1. Tầm nhìn:

  • Nghiên cứu và phát triển việc dạy các môn học bằng tiếng Anh.
  • Trở thành dịch vụ gia sư hàng đầu giúp học viên bổ trợ kiến thức bằng tiếng Anh.
  • Luôn tìm tòi và sáng tạo các phương pháp giảng dạy và hệ thống giáo dục mới.

Gia sư quốc tế - Sứ mệnh2. Sứ mệnh:

  • Là cầu nối giữa người học và người dạy các môn học bằng tiếng Anh.
  • Nâng cao kiến thức và đảm bảo kết quả học tập của học viên.
  • Tạo nhiều cơ hội học bổng, du học và triển vọng nghề nghiệp cho học viên.

Gia sư Quốc tế

Mã lớpTên lớpMônĐịa điểmSố buổi / tuầnHọc phíGiáo viên đã nhận lớp
C_16IGCSE ScienceIGCSE ScienceQuận 21 buổi/tuần - 1.5 giờ/buổi - 15:30 - 17:00Xem
C_15IGCSE ChemistryIGCSE ChemistryDistrict 22 session/week - 1,5h/session- 17:00- 18:30 (Wed)/10:00- 11:30 (Sat)Xem
C_14Tiếng Phần Lan (Cơ bản)Basic FinnishDistrict 22 session/week - 1,5h/session- 18:00 - 19:30Xem
C_13SAT II Test PrepSAT II Test PrepDistrict 7Weekdays - 1,5h/session- 19:00- 20:30Xem
C_12SSAT Test PrepSSAT Test PrepQuận 23 buổi/tuần - 1,5h/buổi - 18:30-20:00Xem
Xem thêm