Course Registration

COURSE REGISTRATION

* Indicates required

SexualScientific Subjects

Foreign Languages

International Programs

Other Subjects

Time

Day of studying

Anh/chị biết Gia sư quốc tế từ đâu?


Mã lớpTên lớpMônĐịa điểmSố buổi / tuầnHọc phíGiáo viên đã nhận lớp
C_06Pre IBPre IBNguyen Van Huong, Thao Dien, D.23 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_05IB FrenchIB FrenchNguyen Van Huong, Thao Dien, D.22 buổi/tuần - 1,5h/buổiXem
C_04IB BiologyIB BiologyNguyen Van Huong, Thao Dien, D.22 buổi/tuần - 1,5h/buổiXem
C_03SAT PreparationSATNguyen Van Huong, Thao Dien, D.22 buổi/tuần - 1.5h/buổiXem
C_02SSAT PreparationSSATNguyen Van Huong, Thao Dien, D.23 buổi/tuần - 1,5h/buổiXem
Read more